Holsåsen

Kontakt oss

Holsåsen stølsgrend as er eit samarbeidsselskap mellom grunneigarar på Holsåsen som har som formål å utvikle Holsåsen til eit fritidsområde tufta på gamle tradisjonar, men med moderne fasilitetar.

Grunneigerane er (Fra venstre til høyre i Hyttefeltet):

Kløkksameiga: Leif Johnny Nestegard: 913 80 858 - johnn-ne@online.no
Kløkksameiga: Knut Medhus: 481 50 055 - knut@medhus.info
Øvremyro: Torstein Seim: 922 48 884 - torstein.seim@politiet.no
Myro: Asle Mørk: 919 09 212 - asle@fjellhytter.no

Se hele reguleringsplanen her

Kontaktperson
Privatmegleren Herleiksplass & partnere:
Ådne Holestøl Hognerud
E-post: adne@herland-eiendom.no
Telefon: 922 08 195

Hærland Eiendom

 

Fotografier på framsiden
Svein Liodden: Bilde av nordlyslavo vinter.
Torstein Seim: Høstbilde med Hallingskarvet i bakgrunn.
Inger Margrethe Medhus: Nysetfjellet sommer.
Anders Coucheron Medhus: Hallingskarvet vinter, nordlys på feten, snølandskap på melset, Reineskarvet og flyfoto over stølsgrenda.